Stiftelsen Åsens by arbetar med tre nya projekt. Ett, ”Måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer”. är redan påbörjat och har beviljats pengar från Jordbruksverket.

Anneli Persson, verksamhetschef för Åsens by, berättar att intentionen är att skapa en unik måltidsverksamhet, som även ska ge ökade intäkter.

– Som besökare ska man kunna få en upplevelse kring mat som länkar samman historia, råvara, berättelser, smaker och dofter . Vi vill också öka till en ökad medvetenhet kring mat och livsmedelsproduktion.

Årets första månader har använts till att leta recept, berättelser och bilder kring maträtter och bakverk med lokal och regional anknytning som kan erbjudas i serveringen framöver.

– Det får gärna vara råvaror från trakten.

De två övriga projektansökningarna, som behandlas av Jordbruksverket just nu, handlar om måltidsexport och investeringar.

Stark koppling

Projektet kring måltidsexport, har en stark koppling till det regionala projektet Hållbar produktutveckling, HPU, som drivs genom Smålands Turism.

– Det finns en stor efterfrågan på natur- och kulturupplevelser, men regionen har brist på kvalitativa och hållbara helhetsupplevelser.

För att få del av Jordbruksverkets stöd krävs privat medfinansiering.

–  Hittills har vi fått 100 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Alfa och har goda förhoppningar om att det löser sig med resterande belopp.

Annons

För de verksamheter som söker medel för projekt inom måltidsexport, finns även möjlighet att söka projektstöd för investeringar. Även här krävs en viss medfinansiering, och då offentlig sådan.

Planen är att rusta upp Teklas loge, som är mycket populär för bland annat bröllopsfester. Kostnaden beräknas till totalt 1 190 000 kronor. Stiftelsen har ansökt om medfinansiering hos Aneby kommun och allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska bevilja ett bidrag.

– Tanken är att vi ska isolera logen, installera solenergi och ge den en utrustning som är flexibel och användbar. Självklart är det viktigt att behålla karaktären i interiören och inget ska förändras exteriört. Kulturreservatet är en känslig miljö, det krävs varsamhet vid förändringar.

– Med en isolerad loge kan vi erbjuda måltidsupplevelser och aktiviteter året runt, Anneli Persson.

Anneli Persson berättar om nya projekt på Åsens by.
Foto: Bodil Molin

Läs mer: Säsongen startar i Åsens by

Läs mer: Antalet besökare ökade