Kommunerna på Höglandet är i färd med att från och med årsskiftet bilda en gemensam överförmyndarnämnd med bas i Vetlanda. Flera kommuner har redan gett sitt stöd till förslaget, som kommer ur en utredning gjord av Höglandsförbundet, och i kväll tar Eksjö kommunfullmäktige eventuellt beslut om att göra detsamma för den gemensamma överförmyndarnämnden i Eksjö och Aneby. Någon som däremot inte är nöjd med den utvecklingen är Krister Nordberg, ordförande för överförmyndarnämnden i Eksjö och Aneby.

– Vi har inget emot en samverkan kommunerna emellan, vi kan tycka att det är en bra idé, men det har gått alldeles för fort fram. Risken är att vi skyndar in i något som drabbar de som är beroende av att verksamheten fungerar, och det är en risk vi inte vill ta. Jag tycker inte att man kan göra det förrän man vänt på alla stenar för att säkerställa att det här verkligen är det bästa man kan göra av situationen, säger Nordberg som önskat en grundligare analys av förslaget.

Tappar gode män

Det Nordberg framförallt känner en oro för är att gode män och förvaltare, med anledning av att det gemensamma kansliet skulle förläggas till Vetlanda, skulle tappa den dagliga kontakten med nämnden.

– Mycket av verksamheten är beroende av en väldigt nära kontakt mellan kansli och gode män. De kan vända sig till kansliet för stöd i dagliga frågor och nämnden har stor lokalkännedom om vilka som är lämpliga för olika uppdrag. I och med förslaget har vi redan märkt att en del funderar på om de alls ska vara kvar.

Annons

Har eget förslag

Eksjö och Aneby slog ihop sina överförmyndarnämnder inför innevarande mandatperiod, 2015, och vill enligt Nordberg behålla den konstellationen en mandatperiod till.

– Vi har fått till en riktigt bra verksamhet men är ängsliga för ytterligare en omorganisation så snart. Det vore bättre om Vetlanda, Nässjö och Sävsjö gick samman nu, och så kunde vi här jobba vidare som i dag. Till nästa mandatperiod kunde vi komma med erfarenhet från två håll och kanske slå oss samman då, säger Nordberg.

Vill säga sitt

Just det där med att ta tillvara den erfarenhet som finns är också något han menar att man inför en sammanslagning borde gjort i större utsträckning.

– Vi har erfarenhet från vår sammanslagning och har försökt komma till tals med våra synpunkter men upplevt att det varit svårt. Det känns som om man inte velat lyssna på våra argument.

Klarar sina problem

Argumenten som förts fram av andra sidan, för en gemensam organisation, har bland annat varit samverkansvinster som skulle göra en sårbar organisation mer robust.

– Initialt när vi började 2015 hade vi en del problem, men vi har kunnat lösa dem utan bekymmer. Vi är tillräckligt stora för att lösa uppkomna problem, och samtidigt tillräckligt små för att alla ska känna sig delaktiga. Det tycker vi är en stor fördel, säger Nordberg.

Relaterat: En skör verksamhet organiseras om
Relaterat: Höglandssamarbete rycker närmre: ”Rätt väg att gå”
Relaterat: Beslut om gemensam nämnd drar ut på tiden – ärendet upp i september igen
Relaterat: Gemensam överförmyndarnämnd kritiseras
Relaterat: Överförmyndarnämnden försvinner inte från Sävsjö