Nämndemannen från Höglandet har själv begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag.

– Han har uppvisat giltiga hinder, säger Carina Tolke, utan att vilja gå närmare in på vad anledningen till avhoppet är.

Att en nämndeman väljer att avgå under pågående mandatperiod förekommer med jämna mellanrum.

– Vi har haft tre entlediganden under den här mandatperioden, berättar Tolke.

– Saker och ting förändras i personers liv. Som regel är det personliga skäl som är orsaken, jag brukar inte efterfråga det i närmare detalj, tillägger hon.

Jätteviktig funktion

När en nämndeman avgår görs ett fyllnadsval. Den som blir ersättare till den nu avgående nämndemannen kommer, liksom alla nya nämndemän gör, att få genomgå en introduktionsutbildning.

Innan tjänstgöringen påbörjas ska sedan en domared avläggas.

– Vi är skyldiga, enligt lag, att ge en introduktionsutbildning, säger Carina Tolke.

Hur viktiga är nämndemännen för rättsprocessen?

– Jobbet de gör är jätteviktigt. De är som vilka domare som helst och är med och dömer som vi gör, säger Carina Tolke.

Tungt ansvar vilar på politikerna

För att bli nämndeman krävs bland annat att personen är svensk medborgare, myndig samt folkbokförd i den aktuella domstolens område, i detta fallet på Höglandet.

Eftersom nämndemän som tjänstgör vid en domstol ska ta ställning till om den åtalade personen gjort sig skyldig till brott eller inte, ska nämndemannen vara en god förebild i fråga om allmän laglydnad.

Annons

I Rättegångsbalen, 4:e kapitlet, står det ”Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.”

Utdrag ur belastningsregistret begärs innan en nämndeman väljs.

Får en nämndeman vara dömd för brott?

– Man får titta på det enskilda fallet. Med någon enstaka hastighetsöverträdelse tror inte jag att någon anses som olämplig för uppdraget.

Nämndemannauppdraget inom rättsväsendet är opolitiskt, men nämndemännen väljs av kommunfullmäktige efter nomineringar från de politiska partierna.

– Kommunfullmäktige har ett stort ansvar i detta, säger Tolke.

Domstolen kan entlediga en nämndeman från sitt uppdrag om personen inte längre anses lämplig. Det har dock inte skett i det nu aktuella fallet, utan mannen har själv bett om att få bli entledigad.

Härifrån kommer nämndemännen i Eksjö tingsrätt:

39 nämndemän tjänstgör vid Eksjö tingsrätt. Nämndemännen väljs för en fyraårsperiod..

Härifrån kommer nämndemännen i Eksjö tingsrätt:

39 nämndemän tjänstgör vid Eksjö tingsrätt. Nämndemännen väljs för en fyraårsperiod. Den innevarande mandatperioden är snart slut. I och med det kommer det snart att görs nya val av nämndemän på Höglandet.

Antalet nämndemän i Eksjö tingsrätt fördelas efter kommunernas storlek i området, enligt nedan:

Aneby 3 nämndemän

Eksjö 6 nämndemän

Nässjö 11 nämndemän

Sävsjö 3 nämndemän

Tranås 6 nämndemän

Vetlanda 10 nämndemän