Riksväg 31 får sex stycken nya fartkameror på sträckan mellan Ekenässjön och Gisshult medan sträckan mellan Vrigstad och Lammhult på riksväg 30 får åtta kameror.

Kamerorna ska tas i bruk kring månadsskiftet oktober/november.

– På riksväg 30 finns det kameror i Kronobergs län sedan ett år tillbaka och nu kommer det till Jönköpings län, säger Kristina Johansson, trafiksäkerhetsansvarig på Trafikverket i Region Syd.

Enligt Trafikverket har de exakta platserna valts ut baserat på Trafikverkets och polisens erfarenhet och kunskap var kamerorna ska placeras för att ge stört effekt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

LÄS MER: Nya fartkameror sätts upp

I pressmeddelandet betonas också att syftet med kamerorna inte är att ta fast fartsyndare, utan att minska antalet trafikolyckor.

– Om alla höll hastighetsgränserna på vägarna, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Kristina Johansson.