UNDER TORSDAGEN presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell transportplan för åren 2018-2029 för hela Sverige.

För en region som Region Jönköpings län, med Tranås och Jönköping som förhoppningsvis ska bindas ihop med omvärlden via höghastighetsbanan och med Nässjö som har en av södra Sveriges viktigaste tågstationer, har det varit särskilt spännande att följa rapporteringen.

Men förslaget blev sådär gällande höghastighetsbanan. Etappindelningen av bygget av banan kommer inte att gynna länet särskilt mycket.

De första bandelarna att byggas ut kommer att vara Ostlänken mellan Järna och Linköping och sträckan Hässleholm-Lund.

Det blir inte förrän vid den andra etappen, efter år 2029, som det är tänkt att sträckan Linköping-Tranås/Aneby (inte Jönköping) ska börja byggas, och ännu senare blir det Tranås/Aneby-Jönköping.

När hela höghastighetsbanan kommer att vara färdig är svårt att säga och beror helt och hållet på vilken finansiering det blir.

Men framtidsutsikterna verkar inte lovande. Det kan ta mer än 30 år.

Det går långsamt för höghastighetstågen.

OCH PÅ TAL om långsamt:

En annan överraskning som besvärade både flera av regionens politiker och flera av deras kommunala motsvarigheter är förslaget om att höghastighetstågen bara ska åka i en maximal hastighet av 250 kilometer i timmen i stället för 320.

"Man tappar hela poängen med investeringen, tiden i resandet är viktigt och det gäller för hela sträckan", säger regionrådet Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

Annons

"Nej, att föreslå 250 kilometer i timmen i maxhastighet i stället för 320 är ett stort avsteg från den plan som tidigare lagts. Det gör mig besviken och ytterst förvånad", säger Tranås kommunalråd Anders Wilander (M).

Med den nya hastigheten kommer sträckan Stockholm-Göteborg att ta två timmar och 18 minuter i stället för enbart två timmar med en hastighet på 320 kilometer i timmen (med direkttåg).

En direktresa mellan Stockholm och Malmö skulle ta nästan tre timmar i stället för två och en halv.

I DAGSLÄGET åker Sveriges snabbaste tåg SJ:s X 2000 i högst 200 kilometer i timmen.

Höghastighetstågen skulle alltså färdas i cirka 50 kilometer i timmen fortare än dagens snabbtåg, vilket är betydligt bättre.

Självklart kommer höghastighetståget fortfarande att vara ett höghastighetståg med bara 250 kilometer i timmen, för att besvara den halvt filosofiska frågan i den här textens ingress.

Är det däremot tillräckligt snabbt för att en person som arbetar i Stockholm ska vilja bo i Jönköping eller Tranås och pendla dagligen?

Enligt Trafikverkets uträkningar skulle det bara ta en timme och 40 minuter mellan Stockholm och Jönköping med 250 kilometer per timme, vilket är elva minuter mer än vid en hastighet på 320 (med ett stopp på vägen).

Skillnaden mellan de två hastigheterna är inte så stor och den som är villig att pendla i en och en halv timme är nog villig att pendla i elva minuter till.

Den stora frågan är snarare huruvida höghastighetståget kommer att kunna konkurrera med andra snabba fordon i ett framtida år 2040.