I två fall rapporterades narkotikabrott i samband med att polispatruller gjort ingripanden efter anmälningar om skadegörelse. Detta skedde efter skadegörelser på Vetlandavägen i Eksjö och Industrigatan i Nässjö.

Det saknas tillgängliga uppgifter om påverkade personer hittades på platserna där skadegörelsen förekommit eller om poliser i efterhand gjorde kontroller av personer som kunde misstänkas för skadegörelserna.

Narkotikabrotten som rapporterats rör främst eget bruk men i några av fallen handlar det också om innehav av antingen hasch eller amfetamin. Hos, eller på, en person fann poliser en sådan stor mängd av ett narkotiskt preparat att den misstänkte anhölls. Personen släpptes senare fri men utredningen fortsätter. Det beslagtagna preparatet ska nu analyseras.

De misstänkta för onsdagens narkotikabrotten är allt mellan 22 och 51 år.