Det är tekniska servicenämnden i Nässjö, som vid sitt senaste sammanträde lade fram ett antal tilläggsyrkanden utöver den ram till budget, som kommunfullmäktige fastställde i våras. Men pengarna räcker inte till allt, varför nämnden lade in om några tilläggsyrkanden.

Bland annat handlar det om alla fina sommarblommor, som numera smyckar gator och torg i centrala Nässjö.

"Den årliga utsmyckningen av Nässjö kommun med sommarblommor - i samma omfattning som vid 100-årsjubileet - har fortsatt till och med år 2017. För att behålla standarden begärs 150 000 kronor årligen" skriver nämnden.

Pengar till databas

Under 2015 genomförde företaget Ramböll en statusinventering av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Inventeringen ligger till grund för drift- och underhållsplanen för kommunens gatunät.

Danska företaget Ramböll, som har sitt svenska säte i Malmö, hade under några veckor en utsänd i Nässjö för att mäta konditionen på gator och vägar, okulärbesiktning för att tala fackspråk.

Annons

"För att kunna arbeta och tolka data måste detta in i en databas. Den nuvarande databasen, som även används till andra nödvändiga programvaror såsom hantering av lokala trafikföreskrifter, är för gammal och behöver bytas ut. Den nya databasen ska användas gemensamt av Nässjö, Eksjö och Vetlanda kommuner. Driftkostnaden blir enligt Höglandets IT (HIT) årligen 60 000 kronor per kommun" framhåller nämnden i sitt yrkande.

Uteblivna intäkter

Nämnden begär även ersättning för uteblivna så kallade FAS 3-intäkter. "Detta på grund av ändrade förutsättningar sedan delningen av arbetsutvecklingsavdelningen skedde år 2015" uppger nämnden.

Arbetsutvecklingsavdelningen har undersökt om det finns någon annan ersättningsmöjlighet från arbetsförmedlingen som kan komma tekniska serviceförvaltningen till del istället. I dagsläget finns det ingen motsvarande ersättning. 321 000 kronor begärs för att kunna behålla avdelningens nivå.

Sylvaner i pension

Vid Tekniska servicenämndens sammanträde informerade Cecilia Lindqvist, fastighetschef, om kommande nya regler för gränser för bullernivåer för bostäder.

Simon Carlsson, byggchef, informerade om arbetet med att PCB-sanera Folkets hus i Bodafors.

Ordföranden i nämnden, Torbjörn Svensson (S) och tekniska servicenämnden, avtackade tillförordnade förvaltningschefen och tidigare samhällsbyggnadschefen Mats Sylvaner, som gick i pension i slutet av juni.

Åtta fordon bort

Noterades också att Lennart Karlefur (V) hade avsagt sig sitt politiska uppdrag i nämnden och ersätts av Sandra Nilsson (V).

Vidare att förvaltningen hade tagit beslut om bortforsling av åtta fordon.