— Ja, nu är även hållbarhetsarbetet en bra anledning att besöka oss på JSC. Solcellerna har just monterats på taket för att minska företagets avtryck på jorden, säger Johan Schelin, delägare och grundare av JSC samt initiativtagare till solcellsinvesteringen.

Många studiebesök

JSC i Nässjö byggde ett aktivitetsbaserat kontor som formar sig efter personalens olika behov under arbetsdagen. De första två åren har de haft minst ett studiebesök i veckan från andra företag som vill inspireras av arbetssättet.

Annons

— Det känns kul att vårt kontor har blivit så omtalat, men vi har inte berättat så mycket om vårt långsiktiga miljöarbete. Solcellerna på taket är nästa steg i det arbetet, fortsätter han.

JSC-anställda reser en hel del i tjänsten, vilket påverkar miljön.

— Det är cirka 40 av våra tjänstebilar i företaget som är eldrivna eller elhybrider. Nu producerar vi vår egen el till bilarna. Vi kör cirka 18 000 mil i tjänsten varje år, vilket motsvarar cirka 36 000 kilowattimmar. Anläggningen på taket ger oss ungefär 60 000 kilowattimmar per år. Så vi täcker våra resor med råge, även om bilarna laddas hemma också.

Kan kyla lokalerna

En nackdel med solceller är ofta att de producerar som mest el när förbrukningen är som minst, alltså på sommaren. Men JSC har behov av el året runt.

— Kontoret i sig drar förstås el också, men vi satsade på både bergvärme och bergkyla. På sommaren behöver vi kyla lokalerna och det gör vi effektivt med egen el, vilket känns bra, säger Johan Schelin.

Och även en mulen dag genererar panelerna 15 kilowattimmar.

— All el som produceras av våra solceller kan inte lagras, förutom i bilarnas batterier. Överskottet släpps istället ut på det allmänna elnätet. Hur mycket överskottsel det blir på året är svårt att säga, innan anläggningen varit igång en längre tid. Investeringen i 400 kvadratmeter solcellerna är på cirka en miljon kronor och det finns investeringsbidrag att söka, vilket JSC har gjort. Vi har visserligen inte fått besked än om beviljat bidrag, men vi står inte och faller med det, säger Johan Schelin.