— Vi fick inte gehör för något av våra budgetyrkanden av Alliansen. Därmed såg vi ingen annan utväg än att avstå från att rösta. Vi är trots allt vågmästare i regionfullmäktige och det innebär att övriga partier måste lyssna på oss om de vill få stöd för sin politik och sina budgetförslag, säger Samuel Godrén, dagen efter det den dramatiska upplösningen på regionfullmäktiges novembersammanträde.

Samuel Godrén framhåller att han under debatten flera gånger klargjorde för den styrande Alliansen att SD inte tänkte stötta något budgetförslag från vilket håll det än kom om man inte fick gehör för något eller några av sina budgetyrkanden.

Annons

— Inför regionfullmäktige hade vi inte några planer på att fälla Alliansens budget. Vår strategi var att stötta det block som var beredda att säga ja till och förverkliga något av våra budgetförslag, berättar han.

— Under sammanträdesdagarna i Rosensalen förhandlade vi med Alliansens företrädare och förklarade att vi kunde tänka oss att rösta på deras budget, om de inlemmade vårt yrkande om att återinföra vårdbiträden på länets tre sjukhus i sitt förslag.

SD tyckte själva att detta var ett yrkande som Alliansen inte borde ha svårt att ta till sig i en tid när det är brist på personal i akutvården och sjuksköterskor och undersköterskor behöver avlastning för kunna koncentrera sig på det de är utbildade för.

— I det läget fokuserades förhandlingarna på dels vårt yrkande om att minska onödig dokumentation i vården, dels vårt yrkande om att sjuksköterskor ska kunna skriva enkla remisser. Inte heller dessa kunde Alliansen enas om att säga ja till. Så här efteråt kan jag säga att det gjorde mig förvånad. Det handlar ju inte om några omvälvande förslag precis.

LÄS MER: Stor dramatik när Alliansen föll

LÄS MER: SD vill erbjuda män prostataprov