Relaterat: Han var rektor när idrottslärare avskedades

Den första maj lämnade han formellt Nyhemsskolan som varit hans arbetsplats under sju år. Han avtackades med lovord från många håll. Peter Dalsmyr kunde som de flesta pedagoger stannat kvar till vårterminens slut och tagit ett avsked av eleverna vid sommarlovets inträde.

– Men jag valde att gå på dagen vid min pensionering. Det hade jag bestämt mig för efter de saker som jag varit utsatt för, förklarar han.

Var börjar man en intervju?

Kanske där skolan befinner sig just nu. Det byggs nytt och byggs om lite varstans i kommunens skolor. Elevtrycket är stort och för många är skolan en bullrig arbetsplats över tid. Så har det varit några år.

Peter Dalsmyr tror att byggivern hade varit lugnare om man valt att ha kvar Centralskolan.

– Det hade avlastat Norråsaskolan med 300 elever. Centralskolan var inte så dålig när beslutet togs att lägga ned, kommunen hade investerat i den. Vi hade haft större spridning på skolorna i stan om den fått vara kvar, säger han.

Blev trångt

– Bygget av Brinells högstadium har tagit mycket utrymme för Brinellgymnasiet, fortsätter han.

– Där är det trångt idag.

Att lägga ned Hultetskolan och göra om till förskola ser han som ett misstag. Det har tvingat fram Runnerydsskolans utveckling. Han tycker F-6-skolan blivit alldeles för stor.

– Med 650 elever blir det opersonligt. Det är inte bra med så små barn och ungdomar. Hade man istället behållit Hultetskolan, så hade man klarat mycket. Tänk vad alla tillbyggnader har kostat kommunen enorma pengar!

Annons

Först tänker Peter Dalsmyr att politikerna borde rannsaka sina beslut.

– Men de har matats med uppgifter av tjänstemännen, säger han sen.

Enligt Dalsmyr överväger man nu att starta en ny F-6-skola.

– Slottet i Runneryd kan vara en möjlighet eller bygga till ännu mer på Nyhemsskolan. Det är vad jag hört.

Möts av tystnad

Han menar att många i verksamheten har velat föra fram kritiska åsikter av den här typen, men de har effektivt tystats ned av skolans högsta ledning.

– Förslag droppas, man får inget gehör eller så blir man offentligt kränkt. Klart folk tystnar då, säger han.

– Jag vågar säga detta först nu.

Peter Dalsmyr anser att barn- och utbildningsförvaltningens chef Gun-Ann Öholm Jansson styr med arrogant härskarteknik som effektivt lägger locket på för alla initiativ.

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Gun-Ann Öholm Jansson vill inte kommentera kritiken.

Ändå har han valt att stanna kvar. Peter har ett långt yrkesliv bakom sig i skolans värld i Nässjö.

Han började vikariera som lärare, trivdes och utbildade sig på mellanstadielärarlinjen i Jönköping. Efter tjugotalet år som lärare på Norråsaskolan uppmanades han att söka rektorstjänsten.

Elever slog sönder

– Vi hade många nyanlända elever då och många tog med sig kriget in i skolan. De upplevde utanförskap. Vi jobbade stenhårt med de här sakerna, oerhört duktiga medarbetare.

–Jag hade ett antal elever som jag pratade med dagligen. De förstörde inredning, sparkade in skåp, rev ned takplattor.

– Det fick mig att undra om jag ska uppfostra andras barn eller göra något annat.

Kastade ägg

Peter Dalsmyr berättar att det samtidigt var tufft hemma.

– Vi var utsatta för äggkastning på huset fem, sex gånger. Jag låg som en brandman med foppatofflorna på vissa nätter.

Vilka de var vet han fortfarande inte.

– Jag betraktar det som ungdomligt oförstånd, det var väl roligt att driva med rektorn. Jag tror inte det var våra nyanlända.

Sänkte pulsen

År 2011 bytte Dalsmyr rektorsområde och blev chef för Nyhem/Hultet.

– Jag sänkte mitt blodtryck rejält vid förflyttningen, behövde inte äta lika mycket blodtryckstabletter längre, konstaterar han.

Han hade precis börjat när beskedet kom att Hultetskolan skulle läggas ned.

– Att ta död på en skola under så lång tid som det faktiskt var, fem år, med avveckling av en årskurs i taget är oerhörda påfrestningar för arbetsgrupper.

Peter Dalsmyr uppskattar att han de första fyra åren rekryterade mellan fyrtio och femtio personer. Folk slutade hela tiden.

– I sista änden drabbar det eleverna. En klass hade under 1,5 år sju, åtta olika lärare.

– På förvaltningen vad det inte aldrig någon som frågade hur min personal mår. Jag fick lösa det mesta själv, säger han.

Nu är det flyt i rektorsområdet.

– Det mesta är gjort.

Ny rektor är Kajsa Andersson.

Bemöter inte kritik

Smålands Dagblad har sökt förvaltningschef Gun-Ann Öholm Jansson för en intervju där hon får bemöta kritiken Dalsmyr framför. Hon har avböjt att medverka och ge sin syn.