1916 anlades ursprungligen vattentäkten vid Ränneslätt och den har byggts ut vid flera tillfällen. En vattendom har funnits sedan 50-talet för att föra över vatten från Norra Vixen till Ränneslätt. Ett skyddsområde med bestämmelser för skydd av vattentäkten meddelades i samband med att vattendomen skapades. Under åren 2008-2017 har Eksjö energi sett över bestämmelserna från 1958.

Bestämmelser för Norra Vixen infördes samtidigt och har sedan dess ingått i de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna. Ett nytt tekniskt underlag har omarbetats flera gånger och senaste versionen blev klar i maj.

Annons

Eksjö energi har bett länsstyrelsen att ta nytt beslut gällande vattenskyddsområdet med de nya skyddsföreskrifterna.

Uppfyller villkoren

Ränneslätt är en huvudvattentäkt för Eksjö tätort. Cirka 9 500 personer förses med dricksvatten därifrån. Länsstyrelsen gör bedömningen att Ränneslätt uppfyller villkoren för att beslutas som nytt vattenskyddsområde.

Det är både Norra och Södra Vixen som ska innefattas av vattenskyddsområdet. Det anses vara en hydrologisk enhet (läran om vattnet på jordens landområden).

Lämna in synpunkter

Försvarsmaktens verksamhet kan göra vissa undantag från föreskrifterna som gäller för inom ett vattenskyddsområde.

Det finns cirka 200 kända sakägare i området som berörs av förslaget. Senast den 2 oktober ska synpunkter vara inlämnade till länsstyrelsen.