Under 2016 gjordes 49 anmälningar till huvudman från förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Eksjö kommun. Två av de ärendena är ännu inte avslutade. Den statistik tidningen har fått ta del av hade 18 anmälningar för 2017 gjorts än så länge.

— All statistik ska man ta med en nypa salt. Att någon har anmält in många ärenden innebär inte att de är sämre. Det kan vara så att de är duktiga på att uppmärksamma och anmäla. De som inte har anmält kanske inte har sett att det är något som har hänt eller osäker på vilka ärenden som ska anmälas in. Det kan vara svårt att veta var gränsen går, förklarar Katarina Norén, utvecklingsledare på Eksjö kommun.

Viss skillnad

Anmälningarna gäller kränkande behandling. Katarina Norén berättar att det inte ska blandas ihop med en konflikt utan att det finns en viss skillnad.

Annons

— En konflikt mellan jämbördiga som bråkar är inte kränkande behandling. Däremot om det är någon som har en maktposition och trycker ner någon. Man kan känna sig utsatt och upplever att man har blivit kränkt, säger hon.

Skolorna har en egen plan med rutiner för hur de ska agera när diskriminering eller kränkande behandling inträffar. Kommunen arbetar för at planen ska vara mer levande och att barnen ska veta vilka rutiner som finns.

— Undersökningar visar att vissa elever har upplevt att skolan inte agerar om man blir kränkt och att man inte vet vad skolan gör. Eleverna ska känna det finns någon vuxen de kan gå till om det händer något sådant här, säger Katarina.

Tänker olika

Statistiken över anmälningarna som gjordes under 2016 visar att det finns en skola som sticker ut med 17 anmälningar.

— Samtidigt finns det skolor som inte har någon anmälning. Frågan är vilket som är mest oroväckande. Det har varit uppe för diskussion varför det ser ut så. Det visade sig att man tänkte olika när man valde att göra en anmälan till huvudmannen.

— Någon skola som har få anmälningar visade sig även ligga systematiskt steget före och i god tid ta tag i problemet. Personalen ska försöka arbeta förebyggande, säger Katarina Norén.