Deras argument är tre. Det är för dyrt, samhällsekonomiskt olönsamt och projektet är för sent.

I stället vill Moderaterna att man rustar upp dagens järnväg som har stora underhållsbehov.

Detta framgår i en debattartikel i Dagens Industri.

Ställningstagande är ett dråpslag mot hela projektet där det hittills funnits politisk enighet.

”Projektet riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga investeringar”, menar de.

Annons

Trafikverket har visat att projektet leder till en samhällsförlust på 250 miljarder kronor och restidsvinsterna blir inte tillräckligt stora.

Moderaterna vill dock fortsätta satsa på Ostlänken och pendling i regionen Borås-Göteborg. Men höghastighetstågen skulle inte gynna arbetspendling mellan mindre orter som inte får tågstopp och regional trafik vid storstäder skulle snarare trängas ut av höghastighetsbanorna.

Kraftiga underhållsinsatser ska kombineras med investeringar i kostnadseffektiva kapacitetshöjande åtgärder i hela landet. Fokus bör ligga på de sträckor där kapacitetsbristerna är som störst, menar Moderaterna.

Gottlieb Granberg, länsordförande för Moderaterna är besviken över beskedet, men säger att frågan inte på något sätt är slutdiskuterad.

— De frågor som höghastighetsjärnvägen skulle lösa är fortfarande inte lösta om man säger nej till detta. Behovet av mer infrastruktur finns fortfarande, och då hjälper det inte att bara rusta upp den gamla banan. Då får man inte in så mycket mer trafik, säger Gottlieb Granberg.

Liberalerna sa nej till höghastighetsjärnvägen i maj. Även Sverigedemokraterna har sagt nej till projektet.

Läs mer: Tåget som delar landet