Tidningen har tidigare berättat om planerna på ett eventuellt samlat ägande av kommunens och Aneby Bostäders lokaler och bostäder.

På uppdrag av Aneby kommun har Göran Acketoft på KPMG gjort en utredning som handlat om ett samlat ägande och förvaltande av kommunkoncernens fastigheter, även Aneby Miljö & Vatten inkluderat. När resultatet presenterades för kommunstyrelsen kom man fram till att det skulle bli för dyrt.

— Med ett samlat ägande skulle en ny juridisk person krävas och då måste en stämpelskatt betalas, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Annons

Stämpelskatt är den avgift man betalar vid köp av fast egendom eller tomträtt. Skatten beräknas på köpeskillingen. För kommunens del skulle den kostnaden bli 7-10 miljoner kronor.

— Därför ligger vi lågt med det.

Däremot är ambitionen att få till en gemensam driftsorganisation för kommunens och Aneby Bostäders lokaler och bostäder. Fälth tar snöskottning som ett exempel.

— Där har kommunen och stiftelsen var sina maskiner. Vi vill titta på vad vi kan göra tillsammans för att bli mer effektiva.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att kommundirektör Charlotte Johansson ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam driftsorganisation för kommunkoncernens lokaler och bostäder.

På sikt är målsättningen också att det ska gå att hitta samordningsvinster med gemensam administration när det gäller till exempel budget, uppföljning, tillsyn och långsiktig planering.