Som tidningen berättat tidigare ville vederbörande bygga en villa på en tomt som ligger utanför tätorten i Aneby kommun. Det är på ett område med befintliga bostäder.

Efter en del turer har en kommuninvånare nu beviljats bygglov för en villa. Personen på bilen har ingen koppling till artikeln.
Foto: Bodil Molin

Sa nej

Tidigare i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden att bygglov inte kunde beviljas. Motiveringen till det var att den tänkta villan inte bedömdes smälta in, varken bland de bostäder som redan finns där eller miljön i stort. Berörda grannar motsatte sig också nybygget.

Efter det har kommuninvånaren förändrat husets utseende och lämnat in en ny bygglovsansökan. Villan skulle bli åtta meter hög, i två våningar. Grannarna, som på nytt fått tycka till, anser att huset skulle bli för högt.

När nämnden behandlade den nya ansökan blev det diskussion om ärendet. Det resulterade i ett beslut om bordläggning och besök på den tänkta byggplatsen.

Nytt beslut

Efter det att politikerna genomfört sitt platsbesök har ett nytt beslut kunnat fattas. De ändringar som vederbörande gjort i de ursprungliga ritningarna bedöms vara tillräckliga och uppfylla de krav som ställs, därför har bygglov kunnat beviljas.

Till exempel har materialvalet anpassats efter befintlig byggnation. Nämnden anser visserligen att den nya villan innebär en viss förändring av helhetsintrycket på platsen, men inte av sådan art att lokala kulturvärden och kvaliteter skulle gå förlorade.

Annons

När det gäller grannarnas synpunkter på att huset skulle bli för högt, konstaterar nämnden att det i området redan finns flera bostadshus med två våningar.

LÄS MER: Dyrt att bygga utan startbesked