I år är det sju år sedan nedskräpningsboten infördes i Sverige. Boten innebär att polisen kan utfärda böter från 800 kronor för nedskräpning på allmän plats.

Organisationen Håll Sverige Rent har tagit fram statistik från polisen över hur många skräpböter som utfärdats under årets första fem månader. I Sverige utfärdades 44 skräpböter under den perioden.

Småskräp som cigarettfimpar är bland det vanligaste skräpet i Sverige – men är undantag i skräpboten. Organisationen Håll Sverige Rent har genomfört en sifoundersökning som visar att 93 procent av svenskarna anser att även cigarettfimpar och annat småskräp ska omfattas av nedskräpningsboten.

– Det finns ett starkt stöd för att inkludera fimpen i skräpboten. Och boten är viktig för att visa att vi lever i ett samhälle där ingen ska skräpa ner. Det är hög tid att ändra lagen så att allt skräp omfattas av skräpboten, så att beteenden och attityder kan förändras, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet slängs uppskattningsvis en miljard cigarettfimpar per år i den svenska naturen. Fimparna innehåller flera olika substanser som är giftiga för djur och växter och filtret består av cellulosaacetat, vilket är en slags plast som tar lång tid att förmultna.

För att uppmärksamma problemen med nedskräpning infaller Håll Sverige Rent-dagen för första gången på lördag 15 september. Då planeras aktiviteter i hela Sverige för att plocka skräp och för att öka medvetenheten om nedskräpning.

Annons