Svenska Akademien skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Detta meddelar Svenska Akademien i ett pressmeddelande. Istället ska 2018 års Nobelpristagare i litteratur utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden,skriver man i pressmeddelandet.

Det råder en samsyn om detta bland Svenska Akademiens aktiva ledamöter och man är enig om att Akademien behöver utveckla formerna för sitt arbete.

STOCKHOLM 20180504 Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare för Svenska Akademien ger beskedet att Nobelpriset i litteratur inte kommer att delas ut 2018.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Rutiner för hanteringen av jävsfrågor och av sekretessbelagd information ska stärkas. Interna arbetsformera och extern kommunikation ska förnyas.

”Vi finner det nödvändigt att skapa tidsrum för att återställa det allmänna förtroendet för Akademien innan nästa Nobelpristagare utses”, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare i pressmeddelandet.

Sju gånger tidigare har Svenska Akademien valt att ej dela ut årets Nobelpris i litteratur och fem gånger tidigare har det skjutits upp.