Han lämnar det i en motion till kommunfullmäktige. Enligt Henriksson visar allt fler studier att en grogrund för psykisk ohälsa är när personer inte ingår i ett socialt sammanhang.

Han påpekar att den psykiska ohälsan många gånger blir en väg in i fysisk ohälsa. Jimmy Henriksson hänvisar till att de redskap kommunen har för uppföljning visar att upplevd ensamhet av relativt många uppfattas som en faktor som drar ner välmåendet och hälsan.

”Samtidigt har många av dem som upplever sig som ofrivilligt ensamma ändå kontakter med kommunal service, sjukvård och omvårdnad”, skriver han i sin motion.

Enligt Henriksson har kommunen som ett viktigt uppdrag att identifiera och förebygga risker för ohälsa i invånarnas vardag.

Han tror att en tydlig handlingsplan som kan tydliggöra och steg för steg minska ofrivillig ensamhet bland invånarna skulle bli en god investering i framtida psykisk och fysisk hälsa.

Jimmy Henriksson föreslår att kommunen antar en nollvision mot ofrivillig ensamhet. Hans önskan är också att det tas fram en handlingsplan mot ofrivillig ensamhet.

Liberalen tycker vidare att nämnda handlingsplan ska beskriva hur arbetet ska bedrivas i samarbete med andra aktörer, till exempel Regionen, föreningar och näringsliv.