HUGGSEXAN om EU:s läkemedelsmyndighet Ema, European Medicines Agency, är nu avklarad, och både Sverige och Danmark förlorade.

Myndigheten ska flytta från London i och med Storbritanniens utträde ur EU, och efter omröstningen i ministerrådet blir Amsterdam ny värdstad.

Men vad hade krävts för att Ema skulle hamna i en nordisk stad? Den frågan funderas det nu över i både Sverige och Danmark.

Efter omröstningen, där Stockholm åkte ut i första omgången och Köpenhamn i den andra, var Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen snabb med att påpeka att Sverige inte stöttat grannlandet. Detta trots att södra Sverige hade gynnats av att ha Ema i Köpenhamn.

EU- och handelsminister Ann Linde (S) viftar dock undan den klumpigt formulerade men berättigade danska kritiken med att röstningen var hemlig och hon vill inte berätta hur Sverige röstade i andra omgången.

SAMUELSEN har förvisso rätt i att Sverige borde ha stöttat Köpenhamn när Stockholm redan förlorat; något annat vore inte minst ett svek mot Skåne. Men båda länderna borde inse att det var ett misstag att kandidera mot varandra från början.

"De nordiska länderna är för små för att inte samarbeta", säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), till TT (20/11) - och hon har helt rätt. Om nordiska länder konkurrerar med varandra slutar det med att båda förlorar.

Annons

När nu både Köpenhamn och Stockholm var ute efter Ema förlorade Sverige dessutom ett enhälligt stöd från södra delen av landet.

NÄR DET STÅR mellan nationella och regionala intressen går det senare ibland före. Ett sådant dilemma skulle dock kunna undvikas med ett nordiskt samarbete.

Ett sådant är inte bara naturligt med tanke på hur det ser ut på andra områden, utan också betydligt mer fördelaktigt ur konkurrenssynpunkt.

Sveriges, Danmarks och även Finlands resurser väger betydligt tyngre tillsammans än om de delas upp.

Inbördes har Sverige dessutom fördel av en betydligt större befolkning, medan Danmark geografiskt ligger närmare resten av Europa, vilket sannolikt var en fördel i just Ema-omröstningen.

SVERIGES påkostade kampanj för att marknadsföra Stockholm var dock inte förgäves, menar EU-minister Linde.

Nu vet nämligen resten av EU vad Stockholm och Sverige har att erbjuda i form av bland annat life science-verksamhet. Med tanke på att det inte lockade särskilt många röster från de andra EU-länderna är detta dock ett klent tröstpris.

I stället för ett nordiskt samarbete om Ema, med en gemensam kampanj som hade kostat betydligt mindre, resulterade omröstningen således i en dubbel förlust och en irriterad ordväxling mellan Linde och Samuelsen.

Detta trots att båda länderna är lika skyldiga till att de inte ställde upp med ett gemensamt bud, och att Ema därför hamnar i en annan del av Europa.

EU