Två viktiga ärenden, tilläggsbudgeten och koncernpilen, stod inte med på dagordningen när kallelsen skickades ut. I handlingarna fanns inte heller någon information om debattordningen och begränsade talartider i samband med partiernas anföranden under tre ärenden. Respektlöst, anser Laila Norss.

Hon är även kritisk till hur själva sammanträdet förlöpte. Det handlar om både talartid och hanterandet av kommunrevisions anmärkningar. ”Jag anser att ordförande för kvällens kommunfullmäktige Malin Olsson, kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson samt 1 vice ordförande i kommunstyrelsen Anders Karlgren brustit i sitt ansvarstagande denna kväll, då de medvetet trotsat kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning” skriver Laila Norss till Bo Zander.

Vidare skriver hon: ”Nässjö kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling och ska bemötas med respekt, få kallelser med ordning och tydlig information och en dagordning som är korrekt. Samt att fullmäktiges ordförande har att leva upp till arbetsordning och kommunallag.”

Hon är bekymrad över hur fullmäktige hanterats, och anser att det är ett hot mot demokratin.