Det är på grund av att aktiviteterna runt stationsområdet har minskat som omfördelningen av pengarna sker.

Tågtrafiken har minskat, stationshuset har ny ägare där den kulturella verksamheten inte har kommit igång. Barnfilmbyhuset som tidigare låg i området kommer till sommaren öppna Filmbyn Småland vid infarten till Spilhammar.

Därför kommer fokus att ändras till torgområdet. 2007 togs det fram förslag på hur området kunde göras i ordning. En av åtgärderna var att bygga om körbanan mellan torget och Centrumhuset och skapa ett gångfartsområde. Då räckte inte pengarna till att göra om vägen. Men det skulle vara möjligt nu när man ska omfördela medel inom investeringsbudgeten från stationsområdet till stadsmiljöåtgärder. Det var 1,8 miljoner avsatta för stationsområdet.

Vill ha synpunkter

— Vi vill involvera Mariannelundarna i det här arbetet för att få fram det som är mest angeläget att titta på. Vi ska ha något event på plats för att få in uppgifterna och använda sociala medier på olika sätt, säger Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef och fortsätter:

— Då kan vi få fram tankar och idéer om vad vi ska lägga pengarna på, om det ska vara möblering, vegetation, belysning eller vad det kan vara. Sen blir det en prioritering där vi ser hur långt pengarna räcker.

Mikael Klaesson berättar vidare att det befinner sig mer folk i centrum än på stationsområdet.

— Stationsområdet är intressant att göra i ordning på sikt, men just nu känner vi att det är fel område att prioritera.

Förbättra GC-väg

Genom att göra området till ett gångfartsområde blir det till exempel större utrymme för uteserveringar. Trafiken kommer att vara kvar men i ett annat tempo.

Mikael Klaesson kunde även berätta att infarten till Spilhammar blev billigare än budgeterat. Det finns ett förslag om att använda pengarna till kringåtgärder runt Filmbyn Småland.

— Konkret innebär det en förbättring av gång- och cykelvägen mellan Mariannelund och Filmbyn, som belysning bland annat, säger Klaesson.