Fastigheten på Stigbergsvägen fungerar som ett företagshotell. Bland hyresgästerna finns Aneby Hus och Aneby Näringsliv. Vägg i vägg ligger två produktionsbyggnader som numera är tomma. Hags är alltså ägare till alltihop.

— Tidigare hade vi en mekanisk avdelning, en testlokal och vissa kontorsutrymmen där, men det flyttades sedan till våra huvudlokaler, säger Mattias Hellqvist, platschef på Hags.

Nu, när företaget inte längre har behov av så mycket utrymme, ska nämnda fastigheter säljas. Utgångspriset är fem miljoner kronor. Mattias Hellqvist har gott hopp om att det ska finnas köpare.

— Några intressenter har redan hört av sig till oss.

— Det vore roligt om det kommer någon entreprenör som vill driva verksamhet i industrilokalerna. Jag tror att det går att göra något bra av det, fortsätter han.

Annons

När det gäller Novumhuset är det, enligt Hellqvist, i princip fyllt med hyresgäster.

— För en ny ägare är det förstås viktigt att få med sig dem.

Han tror inte att ett ägarskifte kommer att innebära så mycket för hyresgästerna.

— Det blir nog snarare en fördel med en mer aktiv hyresvärd. Den rollen är ju inte vår huvudsyssla.

Där Hags bedriver sin verksamhet i dag finns, sedan produktionen flyttat till Polen, en hel del lediga ytor.

— Just nu använder vi det gamla snickeriet till förvaring av maskiner och som extralager. Men egentligen har vi lagerutrymmen på annat håll.

I dagsläget är det inte aktuellt att sälja några lokaler på Hags huvudområde.

— Men på sikt vore det roligt om det kommer någon som vill driva verksamhet där. Vi har ju inte behov av alla dessa lokaler, säger Mattias Hellqvist.