JSC har flera år i rad varit i Sverigetoppen när det gäller bästa arbetsplatsen enligt organisationen "Great place of work".

— Att få ta emot även detta fina pris och hamna på topplista i Europa känns extra kul. Vår ambition har varit att klara vår tillväxt med bibehållna värderingar och med medarbetaren i fokus, säger Petter Jacobs, delägare JSC. 

Det är medarbetarnas engagemang, tillit och nöjdhet som speglar resultatet i den oberoende undersökningen som organisationen gör.  

JSC fokuserar bland annat på engagemanget hos varje medarbetare och att underlätta i olika livssituationer för att få ihop arbete och fritid.

Stark tillväxt för JSC har medfört att företaget gått från klassen för små organisationer till medelstora organisationer.

Har hedersplats

Annons

— På JSC finns ett starkt fokus på kultur- och värderingsarbetet och ledningen ser det som en långsiktig strategi. De har skapat en arbetsplats där varje medarbetare ges de bästa förutsättningarna för att göra ett riktigt bra jobb, säger Maria Grudén, en av de ansvariga vid Sverigekontoret för "Great place of work".

Sedan tidigare har JSC har en hedersplats i ”hall of fame” för prestationen att fem år i rad tagit sig in på topplistan i Sverige.  

Rankingen bygger på ett frivilligt deltagande och resultaten baseras på en oberoende skattning av medarbetarnas uppfattning om den egna arbetsgivaren. 

JSC hade förra verksamhetsåret en omsättning om drygt 80 miljoner kronor med god lönsamhet.

1,5 miljoner anställda

I år var det 15:e året som undersökningen om de bästa arbetsplatserna i Europa genomfördes.

Den har omfattat 1,5 miljoner medarbetare från över 2 300 organisationer, som fick göra sin röst hörd.

"Att behålla personal är en fråga som är viktigare än någonsin. Europeiska företag kan lära sig mycket av de bästa arbetsplatserna, både inom små organisationer och stora multinationella företag. Detta vad gäller förbättring av personalens motivation att stanna hos företagen, som ofta är beroende av deras kompetens för sin framgång" skriver organisationen om rankingen.