Fem riksdagsledamöter kommer att medverka under de olika dagarna för att debattera olika frågor.

– Vi tycker att det är väldigt bra uppställning. De övriga partier som inte har riksdagsledamöter på plats har sina toppkandidater i länet med på dessa dagar, säger Ola Gustavsson, näringslivs- och fritidsansvarig.

Under torsdagen debatterades arbetsmarknad, ungdomar och integration, men det var även stort fokus på psykisk ohälsa bland ungdomar.

– Några har frågat oss varför vi inte har med en fråga om sjukvård, men vi anser att den som bjuder in till debatten väljer ämnena. Det är dessa ämnen som vi ser som viktiga ur vårt perspektiv, säger Ola Gustavsson.

Under fredag debatteras bostadspolitik, näringsliv och miljö och under lördag förmiddag kommer lokala frågor med skiftande ämnen att lyftas.

– Då initierar partierna vad man vill tala om och varje parti får inledande några minuter för att slå an tonen. Sedan fortsätter det med replikskiften och debatt.

Det kommer även vara möjligt för publiken på plats att ställa frågor.

Här är de debatterande under politikerdagarna

TORSDAG

Peter Persson (S) riksdagsledamot

Mats Green (M) riksdagsledamot

Douglas T..

Här är de debatterande under politikerdagarna

TORSDAG

Peter Persson (S) riksdagsledamot

Mats Green (M) riksdagsledamot

Douglas Thor (M), länsordförande Moderata ungdomsförbundet

Emma Carlsson Löfdahl (L) riksdagsledamot

Mattias Ingeson (KD) riksdagskandidat

Ulf Poulsen (SD) distriktsstyrelseledamot

Eric Westroth (SD) riksdagskandidat

Axel Lindquist (C) riksdagskandidat

Helen Karlsson (V) kommunvalskandidat

Jan Olov Adolfsson (MP) kommunvalskandidat

FREDAG

Emma Hult (MP) riksdagsledamot

Johanna Haraldsson (S) riksdagsledamot

Axel Lindquist (C) riksdagskandidatIréne Oskarsson (KD) riksdagskandidat

Jimmy Ekström (L) regionpolitiker

Susanne Wahlström (M) riksdagskandidat

Staffan Eklöf (SD) riksdagskandidat

Jan Å Johansson (V) partiombudsman

LÖRDAG

Beata Allen (C)

Arijana Jazic (S)

Olle Johnsson (L)

Mats Hansson (M)

Iréne Oskarsson (KD)

Kristin Apsey (SD)

Helene Karlsson (V)

Jan Olov Adolfsson (MP)

Annons