Cellprovet tas för att upptäcka cellförändringar som riskerar att kunna utvecklas till livmoderhalscancer. I motsats till många andra cancersjukdomar så drabbar livmoderhalscancer i högre grad yngre kvinnor. I Jönköpings län kallas kvinnor mellan 23-50 år till provtagning vart tredje år och kvinnor mellan 51-65 år kallas till provtagning vart femte år.