När föreningen i höstas lämnade in sin ansökan om föreningsstöd redovisades inte underhållskostnaderna för anläggningen på rätt sätt. Detta sedan Lommaryds IF drabbats av en vattenskada som krävde omfattande och dyrbara reparationer. Man sökte kommunalt bidrag även till det arbetet. Eftersom det handlade om en skada som bekostas av försäkringsbolaget kunde dock inga pengar för underhåll betalas ut.

Sedan dess har föreningen skickat in en ny ansökan. Det har resulterat i att allmänna utskottet beslutat att nu bevilja Lommaryds IF ett bidrag på 25 777 kronor, vilket motsvarar 25 procent av kostnaderna för underhåll.

Annons

Även Marbäcks hembygdsförening har beviljats ett bidrag, till vatten och avlopp. Detta sedan en överföringsledning anlagts från Marbäck till kommunens reningsverk. För föreningen har det kostat 99 924 kronor och för ett år sedan ansökte man om ett kommunalt bidrag motsvarande 50 procent av investeringen.

Det blev nej, men efter en ny ansökan är det klart att kommunen bidrar med 25 procent av kostnaden.

— Hembygdsföreningen har aldrig tidigare sökt och fått några kommunala bidrag, påpekar Irene Oskarsson (KD), vice ordförande i allmänna utskottet och fortsätter:

— Det är viktigt att tala om att föreningar som söker bidrag redovisar rätt från början.