I Draknästet, eller Dragons' Den som programserien heter internationellt, möter företagare programmets drakar i ett försök att väcka intresset för sina affärsidéer.

Presentationen ska vara så pass bra att en eller flera av drakarna lockas att satsa pengar i företagen, men också använda sitt nätverk och sin kunskap för att ge affärsidén en skjuts.

När Eksjö.nu gör något motsvarande blir det på en helt annan nivå. Under våren arrangeras två förträffar. Där ska kommunens näringslivschef Marie Brask och affärsutvecklare William Lehmus, i sällskap med ytterligare någon, ge värdefulla tips och råd om hur presentationen kan förbättras.

— Vi hoppas att alla ska kunna presentera sin idé, säger Marie Brask.

Fila på affärsidén

Förmötena är tänkta att vara en övning inför finalen i maj.

— Då måste du ha en höjd på din presentation.

Till den omgången ska företagare och entreprenörer bjudas inför att lyssna till presentationerna. Förhoppningen är att "juryn" ska känna att det finns en bärkraft i idéerna som presenteras.

— Då har vi även investerare med. Vi har fått ett jättegensvar från näringslivet att vara med, berättar Marie Brask.

Det behöver inte bara handla om att bistå med kapital, utan mötena kan även vara ett sätt att få en mentor eller inleda ett samarbete av annat slag.

Sekretess gäller vid samtliga träffar och för alla medverkande. Ingen ska vara rädd för att få sina idéer stulna.

— Sekretess är jätteviktigt, betonar Marie Brask.

Under våren minskar Eksjö.nu på sina näringslivsluncher. Tidigare har det arrangerats luncher parallellt i Eksjö och Mariannelund en gång i månaden. Det förändras nu till att luncherna hålls varannan gång i de båda orterna.

Som kompensation arrangeras i stället fler frukostmöten under våren.