LÄS MER: Inga förskollärare i Ingatorp

Som tidningen tidigare har skrivit är det svårt att rekrytera förskollärare till förskolorna i Eksjö kommun. Enligt skollagen ska det finnas högskoleutbildad personal på förskolan och det är exempelvis förskollärare.

På förskolan Getingen har det saknats förskollärare och därför fick man ändra skolformen till pedagogisk omsorg i form av familjedaghem i väntan på att förskollärare anställs. Först då kan skolformen ändras tillbaka till förskola igen.

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde kunde man berätta att sektorn har rekryterat två förskollärare till Getingen. Från och med den första augusti kommer familjedaghemmet Getingen att övergå från pedagogisk omsorg till förskola igen.

"Det glädjer oss"

Till hösten är det 32 barn som kommer att gå på förskolan.

Annons

— Vi har lyckats med rekryteringen. Man har valt att man vill arbeta där, säger Anne-Marie Pejrud, tillförordnad barn- och ungdomschef.

— Det glädjer oss. Vi är måna om att hitta lösningar i hela kommunen. Det är glädjande när vi får till det på de mindre orterna. Det är klart att det är något lättare i de större orterna än de mindre orterna, säger Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har även beslutat att lämplig person inom förskolan kan tillsvidareanställas trots att den saknar förskolutbildning.

Det är till följd av att det är svårt att rekrytera förskollärare. Därför ger sektorn förskolechefer i Eksjö kommun möjlighet att tillsvidareanställa lämplig sökande under pågående brist. Men målsättningen är fortsättningsvis att i första hand anställa förskollärare och att de alltid har företräde om det inte föreligger några särskilda skäl.

— Om man har en väldigt duktig medarbetare som är kompetent inom området så måste sektorn ändå ha en viss form av automatik i anställningsprocessen. Därför har vi sagt att om det inte finns pedagog vid det tillfället men en skicklig medarbetare inom området som inte har full pedagogiskt utbildning har sektorn ändå möjlighet att tillsvidareanställa, säger Knutsson.