20 juni stod det klart att Carl-Johan Korsås hade lämnat sin tjänst som stadsdirektör. Två månader senare, 21 augusti, ska hans stol tillfälligt tas över av Ulf Fransson.

Tills rekryteringen av stadsdirektör är klar.

— Det blir nog en bit in på nästa år, säger Ulf Fransson som skrivit anställningsavtal fram till sista december.

Det är aldrig bra

Ulf Fransson är egentligen pensionär, men är projektanställd på region Jönköpings län med ansvar för höghastighetsbanan. Ulf Fransson har också haft en central uppgift kring bildandet av regionförbundet och skrev det dokument som var grunden till regionbildningen för några år sedan. Han har också varit kommunchef i Nässjö under en period och tidigare även varit anställd i Jönköpings kommun där han jobbade med statistik och utredningar.

När du såg alla turer kring Korsås. Vad tänkte du då?

— Det är klart att jag följt detta. Men jag har inga kommentarer kring det. Jag har dock hållit på så länge att jag vet att det ibland uppstår situationer då politiker och tjänstemän måste gå skilda vägar. Så går det ibland. Men det är aldrig bra, självklart inte.

Vilka lärdomar kan man dra av händelserna kring Korsås?

Erfarenheter har lärt mig att tydlighet och öppenhet är a och o. Det krävs hundra procents förtroende mellan politiker och tjänstemannaledningen. Det ska knappt finnas några mellanlägen alls när det gäller öppenhet. Den måste vara total.

Vilken blir största utmaningen i höst för dig?

Annons

— Det blir ju att arbeta för att skapa tillbaka förtroende mellan politiker och tjänstmän i ledningen för kommunen. Där detta har inneburit en nedgång för förvaltningarnas verksamhet och deras arbete handlar det nu om att få fart på förvaltningarna igen.

Ta ledartröjan

Hans första tid innehåller möten med politiker och tjänstemän för att lära känna Jönköpings kommun. Men Ulf Fransson är ingen nybörjare.

Hans långa erfarenhet av arbete på kommunal och länsnivå har gett honom perspektiv på utvecklingen.

— Jag har skaffat mig en hygglig personkännedom och kontaktnät.

Han tycker också att Jönköpings kommun kan bli mer drivande.

— Jag tror att det är viktigt att man ser till Jönköpings styrka och dominans i länet. Jönköping ska kunna ta på sig ledartröjan.

Han tänker arbeta 80 procent som stadsdirektör och behålla 20 procent (en dag i veckan) som projektledare för höghastighetsbanan hos regionen.

Han berättar att lönen (räknat på heltid) blir 90 000 kronor, vilket är lite mindre än Carl-Johan Korsås 106 000 kronor.

Är inte du själv intresserad av att söka tjänsten som stadsdirektör?

— Nej, nej jag har passerat ”bäst före-datum”. Det kanske också är en anledning till att jag erbjöds det här uppdraget. Jag är ingen kandidat som vill ta över och just därför är det klokt att ha mig som tillförordnad.