I våras inledde Aneby Miljö & Vatten, Amaq, arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn i Jularp med vattenverket i Aneby. Det gjordes framför allt för att säkra vattentillgången.

Sedan slutet av sommaren har vatten pumpats upp från den nya råvattenbrunnen, vilket har skett stegvis.

– Man kan inte bara bomma igen en brunn, utan får efter hand blanda in det nya vattnet på ledningsnätet, säger Jari Carlsson, VA-chef på Amaq.

Nu har processen kommit så långt att vattnet har blivit betydligt mjukare. Tidigare hade vattnet ett värde på 10°dH (tyska hårdhetsgrader), vilket betraktas som hårt. Nu har värdet kommit ner till 5,9°dH, vilket motsvar medelmjukt vatten. Förändringen berör alla hushåll i Aneby tätort samt Ralingsås.

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium som finns i vattnet.

Jari Carlsson påpekar att hårt och mjukt vatten har olika egenskaper. För hushållens del påverkar det framför allt hur mycket tvätt- och diskmedel som går åt.

– Man man tvätta samma mängd kläder med mindre tvättmedel, säger Jari Carlsson och uppmanar kommuninvånarna att vid dosering läsa på tvättmedelsförpackningen.

Han konstaterar att det finns pengar att spara för den som tvättar större kvantiteter, vilket kanske inte i första hand gäller hushållen.

Annons

Minskat användande av tvättmedel påverkar naturligtvis också miljön i positiv riktning.

– I slutändan får Amaq mindre tvättmedel att ta hand om, så det mjukare vattnet blir en fördel för alla.