Det generella statsbidraget har minskat och på så sätt förändrat förutsättningarna för landets kommuner. Samtidigt har de getts möjligheten att öka maxtaxan, för att kompensera inkomstbortfallet.

— Det här är inget vi hittat på i Eksjö kommun, konstaterar socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M).

För att uppväga det minskade statsanslaget föreslår en enig socialnämnd att maxtaxan höjs från årsskiftet. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar den nya maxtaxan, innebär det en höjning med 241 kronor. I dag ligger maxtaxan på 1772 kronor.

Låga inkomster

Annons

Förslaget om höjningen vållade ingen nämnvärd debatt vid socialnämndens senaste sammanträde. Anledningen är att det finns ett förbehållsbelopp. Mindre än så får ingen behålla för sina livsomkostnader, oavsett kostnaden för vård och omsorg.

— Det blir ingen förändring för de med sämst inkomster, konstaterar Ronny Jakobsson (S).

Socialnämnden går mot ännu ett underskott. Prognosen har försämrats med 1,3 miljoner på bara en månad, och visar nu på ett uppskattat underskott om 5,4 miljoner för året. Anledningen är en ökad verksamhet, bland annat ett ökat behov av hemtjänst.

Kommunen har också fått bära kostnaden för två lass-ärenden som Försäkringskassan omprövat. Lass står för Lagen om assistansersättning. Tendensen är att Försäkringskassan gör allt hårdare bedömningar, vilket gör att kostnaderna läggs över på kommunerna.

— Det blir en ekonomisk smäll för kommunerna, och där vet vi inte hur stora beloppen blir, säger Marie-Louise Gunnarsson.

— Det blir miljonbelopp iallafall konstaterar Ronny Jakobsson.

I Eksjö kommun väntar många ombedömningar under 2018.