Förra året minskade dock antalet betalande hushåll med drygt 21 000, skriver Expressen.se. Men trots det blir alltså radio- och tv-avgiften dyrare från och med 2018.

Under onsdagen klubbades förslaget igenom i riksdagen. Totalt höjs avgiften med 60 kronor varje år.

– Det finns ett underskott på rundradiokontot. Därför behöver avgiften höjas om vi vill ha ett fortsatt starkt public service, något som det finns ett brett stöd för, säger Kristoffer Talltorp, pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, till Expressen.se.

Samtidigt pågår en utredning om huruvida avgiften ska bli skattefinansierad. Röstas det igenom skulle skatten i så fall kunna införas från 2019.

Sverigedemokraterna var enda partiet som röstade emot en avgiftshöjning.