— Att producera sin egen solel har aldrig varit lättare, eller billigare, då priserna för installationen på senare år har sjunkit med 60 till 70 procent, säger Sören.

Därmed öppnas dörren till att fler kan välja solenergi framför andra el alternativ.

Ökad kunskap

Fortfarande är det en stor investering, vilket självklart leder till att många frågor uppstår. "Hur gör man?", är en vanligt förekommande fråga hos de som fått upp ögonen för solenergi.

— Jag har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett studiematerial som man kostnadsfritt kan få tillgång till, berättar Sören Dahl.

Det som krävs är bara att man tillsammans med några andra intresserar sig för ämnet i en studiecirkel och anmäler sig till studieförbundet.

Annons

— Anmälan står alltid öppen och ni kan sedan tillsammans under några få träffar diskutera och utbilda er i ämnet.

Att tänka på

Väljer du istället att lösa det på egen hand, finns det en del viktiga saker att ha i åtanke.

— Mycket av den el som produceras kan man själv inte utnyttja, men den kan istället användas i elnätverken, säger Sören.

Detta innebär att man i överenskommelse med nätägarna kommer fram till ersättningen man ska få för den el man skickar ut. Därför är det viktigt att från början ha en dialog med ägarna.

Vidare bör man ta kontakt med minst tre olika aktörer som erbjuder solenergi och be om en offert. Efterfråga alltid att hembesök görs, eftersom det ökar förutsättningarna för att det ska blir rätt från början. Hur mycket takyta som finns, åt vilket väderstreck taket riktar sig mot samt om det finns risk för skuggbildningar över taket är några exempel på saker som lättare värderas väl på plats.

Många krav på säkerheten för elproducerande anläggningar och utröstningen finns, men är varan certifierad kan man gott försäkra sig om att den håller säkerhetsmåtten.

Ekonomiskt stöd

Hos Länsstyrelsen går det att ansöka om investeringsbidrag, vilket kan täcka upp till 20 procent av kostnaderna för privatpersoner och 30 procent för företagare. Dessvärre blir väntetiderna ofta långa, och ett alternativ för den som saknar tålamodet är att istället göra rot-avdrag. Det finns även bra skatteschablonsersättningar att få, där varje kilowatt timme i skillnad hos hushållets in- och uttag av ström ger utbetalning på 60 öre.

— Viktigt att komma ihåg är att det är en långsiktig investering eftersom elanläggningarna förväntas hålla i minst 30 år. Det lönar sig därför med tiden, påpekar Dahl.