När ett barn föds och dess föräldrar inte är gifta skickas en underrättelse från Skatteverket till socialförvaltningen. Administratören som handlägger faderskapsärenden har sedan matat in uppgifterna för hand i systemet, men nu ska det inte längre behövas.

Vetlanda och Malmö är först i landet med den nya digitala faderskapsprocessen.

Efter att föräldrarna har undertecknat faderskapet skickas handlingen till Skatteverket digitalt. Totalt handlägger socialförvaltningen cirka 150 faderskapsärenden per år.

Men någon modernisering när det gäller själva bekräftandet av ett föräldraskap är det inte, skriver P4 Jönköping, utan digitaliseringen handlar i första hand om snabbare hantering av själva ärendet. I stället för runt en månads hantering beräknas det hela att ta en dag, samtidigt som föräldrapenningen snabbare kan betalas ut.