Kommunen förvaltar en mängd stiftelser och donationsfonder, vissa av dem sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet.

Då avkastningen varit låg i många av fonderna senaste tiden har inte speciellt mycket pengar delats ut. Men efter att kommunen begärt om permutation hos Länsstyrelsen i Östergötland för två år sedan är det numera andra föreskrifter som gäller.

– Nu kan vi dela ut belopp från nästan samtliga stiftelser och fonder som vi förvaltar. Det rör sig om 21 fonder och eftersom vi har ganska mycket pengar att dela ut vore det trevligt om det blir fler sökande, berättar Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare på sociala sektorn.

– Det brukar vara 20-25 som söker varje år och jag tror det finns fler som kan söka, men många har inte vetskap om detta.

Olika regler

Varje donationsfond eller stiftelse har sina egna regler och kriterier som bestämts av den som donerat pengar.

Vissa vänder sig till äldre personer (över 65) men inte alla. En av fonderna riktar sig till de som bor i Edshult-Höreda, en för Ingatorp och en annan för Hässleby och Kråkshult. Några vänder sig till sjuka, en annan för kvinnor medan en annan för före detta husarer.

– I nästan alla fonder måste du vara mantalsskriven eller bott minst fem år i kommunen, säger Bergdalen.

Riktmärke för fattig

Bidragets storlek är beroende på hur mycket pengar som finns i fonden. I vissa av fonderna finns miljonbelopp medan i andra mindre summor.

Annons

– Finns det mindre än 10 000 så delar vi ut hela beloppet på ett år. Finns det mellan 10 000 och 100 000 så delar vi ut med en femtedel per år under fem år, är det över 100 000 så delar vi ut med minst en tiondel per år under tio år, förklarar Bergdalen.

Så vem är det egentligen som kan söka bidrag?

– I många av fonderna står det att det ska vara fattiga välkända redbara personer som kan söka. Men fattig är ju inte ett begrepp vi använder i dag men tittar man på vad SCB (Statistiska Centralbyrån) skriver så kan ett riktmärke vara om man har en nettoinkomst under 10 861 kronor i månaden. Det är den fattignormen EU sätter exempelvis.

Sökperioden pågår under september, i november tar nämnden beslut och i december innan jul delas pengarna ut.

– Har man en begränsad ekonomi så kan ett par tusenlappar göra ganska mycket, säger Bergdalen.

Är du intresserad av att söka går du in på kommunens hemsida där mer information finns, alternativt ringer kommunens kontaktcenter.