Tekniska servicenämnden har därför beslutat att handpenningens storlek ska ändras till tio procent vid försäljning av tomter genom Nässjö kommuns tomtkö.

Handpenningen vid försäljning av småhustomt har hittills varit fem procent av tomtpriset.

Mer genomtänkt

— Vi har de två senaste åren kunnat märka att ett ökat antal köpare inte börjat bygga inom ett år som det var tänkt, säger Torbjörn Svensson (S), ordförande i tekniska servicenämnden.

— Genom att höja till tio procent bedömer vi att det blir ett ökat incitament för köparen att vara helt säker på sin sak när köpet genomförs, fortsätter han.

Inte minst med tanke på att den inbetalda handpenningen tillfaller kommunen om köparen väljer att avstå från att bygga.

Annons

Höjningen av handpenningen ska först godkännas av Nässjö kommunfullmäktige.

18 tomter släppta

Nyligen släpptes 18 tomter till försäljning i Norra Alsberg.

Tekniska serviceförvaltningen har efter varierade marknadsförutsättningar och med hänsyn till läge och annat tagit fram ett förslag på prissättning för dessa 18 tomter i den första etappen.

Den dyraste kostar 350 000 kronor och det lägsta priset för flera av tomterna ligger på 225 000 kronor.

Utbyggnaden av exploateringsområdet i Norra Alsberg har pågått under större delen av året.

Den första etappen innebär ett tomtsläpp på 18 villatomter avsedda för privatpersoner att själva välja husleverantör.

Tomtsläppet ägde rum nu i veckan, den 16 maj.

Senast 7 juni

— Vi har satt ett sista datum till den 7 juni för att lämna in intresse av tomt. Innan dess blir det inga bokningar eftersom turordning enligt tomtkön gäller, berättar samhällsbyggnadschefen Joel Spångby på tekniska förvaltningen.

— Vi har däremot fått ett antal förfrågningar om området och någon enstaka intresseanmälning hittills. Vi ska ha en visning av området på söndag eftermiddag och jag tror flera avvaktar att lämna in intresseanmälan tills efter den, säger han.