Valbackens Alpina har under ett par år sökt stöd hos kommunen för att kunna investera i en ny pistmaskin. Nu verkar det också som om föreningen kan få sin önskan uppfylld, åtminstone till viss del. Tillväxt- och utvecklingsnämnden föreslår nämligen, efter diskussioner med kommunstyrelsens presidium och kommunens ekonomichef, att kommunen ska gå i borgen för ett banklån för föreningen för att göra ett inköp möjligt. Där utöver föreslås man bidra med ett investeringsbidrag om 200 000 kronor.

– Den pistmaskin föreningen har i dag är inköpt 2008 och var ordentligt begagnad redan då. De är duktiga mekaniker som gör reparationer själva men nu börjar läget bli akut. Och utan pistmaskin blir det inte så aktuellt att åka i backen, berättar kommunens fritidschef Stefan Hallberg.

Nästa års pengar

Det är återigen en begagnad pistmaskin man riktar in sig på, om än en nyare begagnad, och en sådan bedöms kosta omkring 750 000 kronor. Borgensåtagandet föreslås också begränsas till ett maxbelopp på just 750 000 kronor. Vad gäller investeringsbidraget är årets pott redan fördelad, något som i regel görs i början av varje år, och därför skulle bidraget på 200 000 kronor hämtas från nästa års investeringspott som därmed blir en smula tunnare. Hallberg berättar att kommunen varje år brukar fördela ungefär 725 000 kronor i bidrag till investeringar.

Annons

Viktigt att satsa

– Det handlar om en välskött och väl fungerande förening som håller igång hela samhället vintertid och en anläggning som lockar mycket folk utifrån. Samtidigt känner vi att det är viktigt också att vi satsar på de anläggningar som ligger utanför tätorten, säger Hallberg.

Valbackens skidanläggning ägs av kommunen men drivs av Valbackens Alpina som är en ideell förening. Ärendet kring borgensåtagandet går vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.