Beredskapsveckan äger rum i hela landet. Nästa vecka delar också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll.

– Vi startar redan på Anebydagen, eftersom vi tycker att det är ett lämpligt tillfälle, säger räddningschef Bo Christensson.

Räddningstjänsten samt Aneby-Eksjö Civilförsvarsförening finns på plats på Fredstorget för att informera om nämnda broschyr. I den kan man framför allt läsa om vad man bör ha hemma för att klara sig i händelse av krig eller kris. Det handlar både om torrvaror och sådana saker som stearinljus och batterier till radio.

– Den 2 juni ger vi samma information utanför Ica och hela veckan finns vi tillgängliga på telefon.

Frågor får svar

Alla frågor kommer att få svar, lovar Christensson.

– Vi har naturligtvis inte all detaljkunskap, men kan då hänvisa till det callcenter MSB upprättar.

Räddningschefen tippar att en och annan Anebybo säkert lär höra av sig med funderingar. Han tror däremot inte att det är särskilt många som laddat med den så kallade 72-timmarslådan med mat samt andra nödvändiga saker.

– Det finns en viss risk för att folk i allmänhet tror att vi lever i en väldigt trygg värld och inte ser att det finns hot.

Bo Christensson påpekar att det MSB vill, är att öka befolkningens medvetenhet för kris och krig.

– Regeringen har bestämt att det finns hot som staten och länen måste arbeta med. Nu har det kommit ner på kommunnivå. Från 2021 tillförs rätt mycket pengar så att vi kan börja göra praktiska saker.

Annons

– Vi får se hur mycket invånarna tar till sig av broschyren. Jag tror att det är ett arbete som behöver göras och att den informationen är det första steget, säger räddningschefen.