— Jag anser att jag har gjort mitt skift nu. Vi, LRF, har lyckats nå vissa av våra mål under min tid som ordförande vilket är glädjande, säger Helena Jonsson.

Tidningen träffar henne i sitt hem, Galtås Södergård, några kilometer söder om Tranås vid Säbysjön.

Helena Jonsson och LRF har varit drivande för den nationella livsmedelsstrategin. En strategi som består av övergripande politiska mål så som lantbrukstillväxt, konkurrenskraft samt att det konsumenterna efterfrågar produceras.

Helenas hjärtefrågor

— En annan av mina hjärtefrågor är att få folk att förstå vilken betydelse jord- och skogsbruk har i en fossilfri framtid, säger hon och fortsätter:

— Det tredje jag brinner för är en persons äganderätt som visserligen inte ska vara helt oinskränkt. Men i dag tycker jag att utomstående bestämmer för mycket över exempelvis en skogsägare och vad han eller hon får eller ska göra i sin egen skog.

Under tiden som ordförande har Helena Jonsson också hunnit skriva boken "Sverige ser inte ut som du tror". Hon skrev boken för att, som hon själv beskriver det: "gå lite längre än de förenklade svar på framtidens stora frågor som ofta förekommer".

Annons

— Men också för att syna de ömsesidiga fördomar som stadsbor och lantisar ofta har om varandra.

Tappade 23 000 medlemmar

LRF har numera cirka 150 000 medlemmar efter två år av nedåtgående trend. 2015 lämnade 23 000 personer förbundet.

— LRF behövde säkra intäkterna från medlemsavgifterna för att garantera vårt långsiktigt fortsatta oberoende och det sammanföll med en riktig mjölkkris. Det har varit en tuff period men nu har medlemssiffrorna börjat öka igen, berättar Helena Jonsson som har blivit ifrågasatt för sin, enligt LRF-medlemmar, höga lön.

— Man kan säga vad man vill om det men jag har lagt ner allt i den här rollen och inte gjort det för pengarnas skull, förklarar hon.

Starkare framtidstro

Efter krisåren är framtidstron i dag desto starkare inom jordbruket eftersom exempelvis mjölkpriset åter har stigit.

— Lant- och skogsbruk kommer att vara fortsatt viktigt när vi människor måste bli bättre på att ta tillvara på naturens resurser, tror Helena Jonsson.

Hon spår också att LRF i framtiden kommer att spela en viktig roll i att förklara för folk hur jord- och skogsbruk fungerar.

Den 31 maj är Helena Jonssons sista dag som ordförande i LRF.

— Nu vill jag vara ledig över sommaren och sedan får vi se vad som händer, inget är bestämt än.