Snart är tiden inne för att ansöka till höstens högskolekurser. Den 15 mars öppnar webbanmälan till kurserna och man har sedan till den 16 april på sig att anmäla sig. Ska du ansöka till sommarkurser har du fram till den 15 mars på dig att skicka in en anmälan.

FAKTA: Viktiga datum att hålla koll på

Sommarkurser 2018: 15 mars: Sista anmälningsdag, 3 april: Sista dag att betala anmälningsavgift..

FAKTA: Viktiga datum att hålla koll på

Sommarkurser 2018: 15 mars: Sista anmälningsdag, 3 april: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse, 2 maj: Antagningsbesked

Höstterminen 2018: 15 mars: Webbanmälan öppnar, 16: april: Sista anmälningsdag, 7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse, 21 juni: Sista kompletteringsdag, 12 juli: Antagningsbesked med svarskrav, 27 juli: Sista svarsdag, 2 augusti: Andra antagningsbeskedet.

Källa: Antagning.se

Brist på arbetskraft, lätt att få jobb: Sjuksköterskor, Förskollärare, Civilingenjörer, Lärare, Läkare, IT-yrken, Barnmorskor, Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, Socialsekreterare, Biomedicinska analytiker, Tandläkare.

Överskott på arbetskraft, svårt att få jobb: Fotografer, journalister, musikyrken, grafiska formgivare, banktjänstemän, informatörer, kommunikatörer och PR-specialister.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Enligt UHR sökte 367 515 personer till ett högskoleprogram eller till en fristående kurs höstterminen 2017.

De mest populära skolorna höstterminen 2017 var Uppsala universitet, följt av Stockholms och Umeå universitet.

De jobb som ofta kräver en högskoleutbildning, har brist på arbetskraft och därmed är är enklast att få jobb inom är under 2018 är bland annat sjuksköterskor, förskollärare, civilingenjörsyrken, socialsekreterare och arbeten inom IT, enligt arbetsförmedlingen.

De jobb där det råder överskott på arbetskraft är bland annat banktjänstemän, kommunikatörer och grafiska formgivare.