– Vi kör från och med idag (fredag red.anm) totalt eldningsförbud på alla kommunala grillplatser. Under dagen kommer det att sättas upp skyltar om detta och vi kommer också meddela detta på kommunens hemsida, berättar kommunens fastighetschef Joakim Öhman.

Hög brandrisk

Han är ansvarig för grillplatserna utanför tätorten och när han på fredagen fick höra om att förbudsskyltar satts upp vid Östanåbadet, tog han och samhällsbyggnadschef P-O Högstedt beslutet att inför förbudet i hela kommunen.

– Anledningen är den torra väderleken och den höga brandrisken. Vi tar det säkra före det osäkra, säger Öhman.

– Vi kan inte förbjuda på privat mark. Där är det det generella eldningsförbudet som gäller. Kommunen gick ut med ett servicemeddelande den 29 juni. Då stod det att det var tillåtet att grilla på särskilt iordningställda grillplatser men det gäller inte längre och informationen kommer att korrigeras.

Har reagerat

En boende i Ekenässjön kontaktade tidningen efter att hon sett att det varje kväll grillats på den allmänna badplatsen i Ekenässjön. Hon undrade om detta verkligen var tillåtet i rådande väder. På förmiddagen var det tillåtet, för då gällde länsstyrelsens regler där det är tillåtet att elda på iordningställda grillplatser som exempelvis cementrör. Sådana finns det flera av på Östanå badplats. Men nu så inför alltså Vetlanda kommun ett totalt eldningsförbud vid samtliga kommunala grillplatser.

Annons