En motion som lämnades in i december 2014 har återigen blivit aktuell på dagordningen hos samhällsbyggnadsnämnden. Det var Lea Petersson (MP) och Diana Laitinen Carlsson (S), som skrev motion under rubriken "Inrätta föredömlig sopsortering i Eksjö kommuns förvaltning".

Ett år senare gav samhällsbyggnadsnämnden sektorn i uppdrag att i samråd med övriga sektorer och Eksjö kommunfastigheter AB se över avfallshanteringen inom kommunens förvaltning. Syftet var att den skulle bli miljömässigt godtagbar och effektiv.

Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad, med anledning av samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Oklart kring ansvaret

Samhällsbyggnadsnämnden fick i september förra året information gällande Deloittes granskning av verkställande bifallna motioner i kommunfullmäktige. En uppgift de fick av kommunrevisorerna. Då var motionen inte färdigutredd.

Under början av 2017 hölls det informationsträffar med samtliga verksamhetsansvariga inom kommunen. Där de fick upplysning om hur avfallshanteringen i kommunen ska gå till. I samband med detta poängterades det att kommunala verksamheter och fastigheter ska ha ett renhållningsabonnemang hos Eksjö energi. Vid en inventering visade det sig att flera verksamheter saknade just detta hos Eksjö energi. Det har också varit oklart vem som har ansvar för sådana här frågor i inom verksamheterna.

Övergår till Eksjö energi

Annons

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste framkom det att det har börjat hända saker.

— Nu övergår allting till Eksjö energi och de röda och gröna påsarna ska användas framöver. All annan upphandling avvecklas, förklarar Mats Danielsson (M), vice ordförande i nämnden.

Mikael Wärnbring, chef på samhällsbyggnadssektorn, berättar att han tycker det var en klok motion.

— Den handlade om att kommunen inte ska vara sämre än någon annan. Det har varit en otrolig tröghet egentligen för att komma igång med det här och ställa om. Nu har det blivit action.

— Själva motionen är redan besvarad och bifallen. Nu har det varit en slags slutredovisning att det är på gång och ska införas successivt. Ekfab har en stor del i detta eftersom de har städservicen i vissa avseenden. Det är också ett uppdrag till samtliga sektorschefer, att man ser över ansvaret i sina verksamheter, säger Wärnbring.

Var ingen sortering

Hur har det varit innan?

— I exempelvis förvaltningshuset har allt hamnat i en och samma påse och slängts i en container, som sedan hanterats av Nässjö miljö och återvinning. Det har inte varit någon sortering.

— Nu har vi ändrat. Jag tänker inte försvara det tidigare beteendet, det har inte varit acceptabelt, säger Mikael Wärnbring.

Nu ska alltstå även kommunens sopor sorteras med röda och gröna påsar.