I juni 2016 fastställdes den nu gällande skolskjutsreglementet. Eksjö kommuns skolskjutssamordnare har upptäckt att en del av informationen inte har varit tillräcklig tydlig eller detaljerad har därför tagit fram ett reviderat förslag.

De förändringar som har gjorts är tydliggjord information samt ett mer klargörande vad som gäller när undantag i skolskjutsarna görs.

Det omarbetade förslaget på skolskjutsreglementet föreslås gälla från och med läsåret 2018/2019.

Leda till missförstånd

Ärendet var senast uppe hos barn- och ungdomsnämnden. Där beslutade man att i samband med kommande upphandling ska bevaka tekniska lösningar som kan säkerställa kompisåkning i mån av plats, och i så fall uppdatera revideringen av skolskjutsreglementet.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för godkännande av det nya reglementet.

Annons

— Huvudskälet till revideringen är för att tydliggöra ett antal delar. Det har till exempel funnits tolkningsutrymme, vilket kan leda till missförstånd och friktion, berättar Bo-Kenneth Knutsson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Han berättar vidare att det är några delmoment som är diskuterade. Det är de indragna linjerna från Jönköpings länstrafik som bland annat påverkar gymnasieeleverna. Den busslinje som Jönköpings länstrafik har lagt ner är buss 356 Eksjö-Värne.

— En diskussion är hur mån av plats ska tolkas. Gymnasieeleverna har rätt i mån av plats att utnyttja skolskjuts. Vi har gått in och tittat på vad skolskjutsen har för förutsättningar i det här området i nuläget. Det innebär att om det skulle vara elever som inte på enkelt sätt kan ta sig till gymnasieskolan har möjlighet att söka skolskjuts i mån av plats, säger han och menar att de kan hantera de resealternativ som finns i nuläget.

Ingen kompisåkning

Den långsiktiga situationen däremot känns inte trygg, menar Knutsson. Han tycker att det är en fråga som måste hanteras mellan regionen och kommunerna som finns i länet.

— Det är angeläget att det fungerar över hela vår region, inklusive Eksjö kommun och landsbygd. Skolskjutsarna lyder under en lagstiftning och länstrafiken under en annan. Det innebär att det är rätt höga krav, om man säger så, när det gäller skolskjutsupphandling.

Han syftar till att det måste finnas uppdaterad information om vilka som finns med i respektive buss, vilket bland annat är kopplat till säkerhet.

— Där har vi inget tryggt system som kan säkerställa en hög tillgänglighet i bokningssystemet. Det skulle behövas för att kunna hantera det här i mån av plats, som gör det möjligt att en kompis kan åka med. I nuläget är kompisåkning inte möjligt. Det är en frågeställning som sektorn har att arbeta med inför kommande upphandling, säger Bo-Kenneth Knutsson och fortsätter:

— En liknande uppfräschning i bokningssystemet är på väg när det gäller vår länstrafik, men det är först om 1,5 år ungefär som systemet kommer att inrättas.