Tomas Robertsson, arbetsledare på gatuavdelningen Eksjö energi, har ansvaret för det arbete som ska utföras. Under måndagen påbörjas arbetet på gång- och cykelvägen från Villagatan till Borgmästare Munthes väg samt Fågelsångsvägen mot Västra Ringvägen. Arbetet är planerat att pågå under två veckor.

Det är Eksjö energi och Eksjö kommun som tillsammans genomför arbetet, trygghets-, säkerhets- och underhållsprojektet på kommunens gång- och cykelvägnät.

Annons

— Vi vill öka tryggheten och säkerheten genom att ta bort buskar och trä som skymmer belysningen och skapar skuggor vid vägbanan. På vissa platser har rötterna från träd vid sidan av vägen förstört asfalten så pass mycket att det blidas sprickor. Rötterna syns till och med på vissa GC-vägar, berättar Robertsson.

Ansvar för fastighetsägare

Ett antal meter från gång- och cykelvägen kommer att röjas upp. Det är hela kommunens gång- och cykelvägar som kommer att ses över, 48 kilometer som Eksjö kommun ansvarar för.

På vissa platser finns det gång- och cykelvägar som passerar fastigheter som fastighetsägaren ansvarar för. Där vill Tomas Robertsson påpeka att det underlättar om fastighetsägarna själva tar ansvar för detta redan nu. Annars kommer Eksjö energi att ta kontakt med dem och föra en dialog om vilket arbete som måste utföras.

Stort arbete nästa år

En kontinuerlig skötsel i form av gräsröjning längs gång- och cykelvägarna, för att till exempel hålla brännässlorna borta, ska genomföras.

Enligt planeringen kommer röjning att ske på de tidigare nämnda cykelvägarna de kommande två veckorna. Beroende på hur hösten ser ut kan fler gång- och cykelvägar ses över redan detta år. Annars är det nästa år som det stora arbetet drar i gång.