Eksjö kommun har blivit beviljade statlig medfinansiering av Trafikverket för två trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder. Den åtgärd som redan nu har påbörjats är på Vetlandavägen, vid Västra- och Östra Ringvägen.

– Det är många som cyklar till Grevhagsskolan och det här är en åtgärd som ska bidra till en säkrare skolväg. Det är en av åtgärderna som finns med i gång- och cykelplanen, säger Affe Lundberg, trafikingenjör, och fortsätter:

– Arbetet har påbörjats och kommer att begränsa framkomligheten på vägen. Men det är bara bra, då måste trafikanterna sakta ner.

Behåller låg hastighet

På Vetlandavägen finns det sedan tidigare ett liknande trafiksäkerhetsåtgärd, vid Grevgatan och Surbrunnsgatan. Det är en förhöjning av korsningen med farthinder där, 30 kilometer i timmen gäller.

– Vi kommer att behålla hastigheten på 30 kilometer i timmen mellan de här två platserna, förklarar Lundberg.

För denna åtgärd får kommunen statlig medfinansiering om 50 procent av totalkostnaden som ligger på 414 000 kronor. Bidrag de får är på 207 000 kronor.

– Jag vill även passa på att be om ursäkt till de boende här i området för att informationen varit bristfällig om att det här arbetet ska genomföras.

Säkrare övergångsställe

En åtgärd som är planerad att genomföras 2020 har med Höglandssjukhuset att göra. Från Västerlånggatan upp mot Södra Kyrkogatan, bredvid Eksjö stadshotell, ska övergångsstället trafiksäkras.

Annons

Det ska även bli ett förtydligande av gång- och cykelvägen samt bli ett lågfartsområde på en del av sträckan.

– Nedförsbacken vid stadshotellet, på Södra Kyrkogatan, ska bli lågfartsområde. Det innebär att fordonet inte ska köra snabbare än gångfart, vilket är sju kilometer i timmen, säger Affe Lundberg.

För denna åtgärd, som inte sker förrän om ett par år, har Eksjö kommun blivit beviljade drygt 484 000 kronor, av en totalkostnad på nästan 948 000 kronor.