Lokalerna som används för förskole- och skolverksamheter i Mariannelund ses över. Målet är att minska externt hyrda lokaler, skapa en samordnad och effektiv organisation med bra lärarmiljöer.

– Vi förmånen att ha en student som är på kansliavdelningen och hjälper oss med att lösa ett uppdrag som vi är angelägna om. Vi har en del externt hyrda lokaler i nuläget som vi gärna skulle vilja se andra lösningar för, säger Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Fastigheterna som berörs är främst förskolan Bullerbyn och Furulundsskolan. Nyttjandet av lokalerna efter renoveringen av Furulundsskolan är en aktuell fråga menar Knutsson.

– Man har belyst utvecklingen av elevantalet och barn i området samt hur man kan nyttja olika lokalerna i sammanhanget. Den här utredningen är för kommande beslut inom ramen för lokalförsörjningsplanen.

– Det måste finnas flexibilitet i de här lokalerna också för att kunna hantera olika stora grupper, säger han.

Han syftar då till att elev- och barngrupperna oftast blir stora utmaningar under mars-maj. De senaste två åren har elevantalet ökat så mycket att det inte finns så stor flexibilitet längre, jämfört med tidigare.

– Det innebär att det blir en större påfrestning kring rörligheten i lokalen kopplat till lokalfrågan. Sen är det klart att antalet klasser och avdelningar har en viss betydelse. Paviljonger är en del vi tittar på som kan vara en flexibel lösning, säger Knutsson.

Annons

Revideringen av lokalplanen ska vara klar senast i augusti.

– Tanken var att göra det vartannat år, men nu är vi i ett läge där vi måste göra det varje år, säger Bengt-Olov Södergren, skolchef.