– Vi ska undersöka hur styrning, ledning, uppföljning och planering fungerar, säger kommunrevisionens ordförande Roland Ström (S).

Intresset för socialnämnden bottnar i den dåliga ekonomin som varit verklighet i nämnden i flera år nu.

Prognosen för i år är ett underskott på 18 miljoner kronor. Fjolårets minus uppgick till nio miljoner kronor.

Revisionen ska, förutom att fördjupa sig i handlingar, träffa nämndens politiska ledning samt ett antal tjänstemän.

Granskningen presenteras under hösten och nästa steg blir att nämnden måste presentera åtgärder på de områden där eventuella brister upptäcks. Den redovisningen görs i kommunfullmäktige.

Välkomnas

Annons

Roland Ström nämner det faktum att socialnämnden gått in i nya verksamhetsår med underskott redan från start.

– Det gör att vi vill veta hur dialogen med budgetberedningen fungerar, säger han.

Ordföranden Mats Antonsson (KD) välkomnar granskningen.

– Det är bra att den görs, vi kan ha nytta av den i vårt fortsatta arbete.

Han väntar sig kritiska synpunkter.

– Kanske borde vi politiker ha ställt högre krav på redovisning av ekonomin, säger Antonsson.

Var ovetande

Tranås Tidning har tidigare berättat att politikerna sade sig vara ovetande om hur kostnaderna drog iväg förra hösten. Man ställdes inför faktum att det ”fattades” 22 miljoner kronor i årets budgetram om verksamheten skulle kunna fortsätta i samma omfattning som 2015.

– Vi hade fått veta att kostnaderna ökade, men vi informerades inte om att det handlade om så stora belopp, sa Mats Antonsson i april i år.

En kraftig ökning av antalet hemtjänsttimmar och kostnad för höjd bemanning i äldreomsorgen var ett par faktorer bakom utvecklingen.