Med start 2021 förväntas riksväg 40 mellan Eksjö och Nässjö byggas om. Planen är att skapa en trefilig 2+1-väg med en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen.

Bygget kommer pågår under tre år och under sommaren har Trafikverkets förslag varit ute på granskning. Nu har samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett yttrande med en rad synpunkter.

– I grunden är vi väldigt positiva till det här, men vi har ett antal synpunkter på förslaget, säger Per Sixtensson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Stor inpendling

Bland annat önskar man mer tydlighet vad gäller framkomligheten under byggperioden.

– Framkomligheten på vägen är en förutsättning för att attrahera både nya invånare och företagare. Vi har också en stor inpendling och det här är ju pulsådern till Eksjö kommun och vill ju har så små tidsförluster som möjligt. Det kommer ju alltid finnas omledningsvägar, men det är viktigt att det framgår då många verksamheter och föreningar påverkas, säger Mikael Wärnbring.

Vidare så önskar mer tydlighet gällande kollektivtrafiken.

– Det står tydligt att busstrafiken kommer att gå under den här tiden, men med vilka tidsförseningar och sträckor redovisas inte. Här tycker vi även att JLT (Jönköpings länstrafik) ska vara noggranna med att parera det här och åtminstone inte dra ner på tågtrafiken under den här tiden, förklarar Wärnbring.

Annons

Viktig punkt

I yttrandet efterlyses även en analys när det gäller utryckningstider samt en redovisning av och hur balkräckesektioner kan flyttas vid behov.

– Och sedan är det den viktigast punkten, passet mellan Norra och Södra Vixen. Där önskar vi en tydligare genomgång så man får till den bästa tekniska lösningen samt en grundlig genomgång av den nya vägens funktion utifrån ett säkerhetsperspektiv för både människa och miljö.

Vidare så förordar man – om Trafikverket inte får till någon planskild passage ute vid Persö – att busshållplatserna flyttas närmare Aborraviksrondellen och att man då använder den befintliga cykelvägen.

– Det blir längre att gå men det känns betydligt säkrar än att barn och ungdomar ska passera den stora vägen.

Som tidningen tidigare skrivit om så finns det planer att bygga en ny infart till Persö, från bostadsområdet Lyckeberg, där man skulle anlända till ridhuset från nordost.

Yttrandet ligger just nu på kommunstyrelsens bord som beslutar om det går vidare till Trafikverket.