— Vi tror den nya lösningen för kollektivtrafiken på sjukhusområdet blir riktigt bra, säger fastighetschef Tomas Calmviken på Regionfastigheter.

Just nu uppförs en ny huskropp för 800 miljoner på Höglandssjukhusets framsida. Sjukhusentrén har till följd av storsatsningen tillfälligt flyttats, men den återbördas till sin gamla plats så snart nybygget är färdigt nästa år. I samband med detta genomförs en välkommen trafikförändring. Den cirkulationsplats som tidigare fanns vid sjukhusentrén ersätts av en bussgata i två riktningar mellan Breviksvägen och Västanågatan.

Annons

— Det är viktigt att poängtera att den nya gatan blir enfilig och endast blir tillgänglig för kollektivtrafik. Det kommer dock att finnas mötesfickor, vilket innebär att det inte blir nån onödig fördröjning om två bussar kommer samtidigt till sjukhuset.

— För resenärerna medför nyordningen att restiderna förkortas. Bussarna kan smidigt ta sig fram på sjukhusområdet, stanna och släppa av och på passagerare, samtidigt stärks säkerheten, då bussarna slipper trixa sig fram på en trång cirkulationsplats.

Det finns redan idag en kort återvändsgata in på sjukhusområdet från Breviksvägen vid Almgården. Den förvandlas till bussgata, förlängs förbi sjukhusentrén och kopplas ihop med Västanågatan.

Gula och gröna villan, två klassiska administrationsbyggnader på sjukhusområdet, hamnar på var sin sida av den nya gatan, vilket medför att bullerdämpande åtgärder krävs för att förhindra att arbetsmiljön försämras.

Regionstyrelsen sa vid sitt senaste sammanträde ja till den nya bussgatan och avsatte 2,9 miljoner kronor till satsningen. Pengarna ska användas dels till nya fönster i gula och gröna villan, dels till anläggning av ny väg samt ny gång - och cykelväg.

LÄS MER: Nytt sjukhusbygge för 800 miljoner