Detaljplanen som gäller Kvarteret Hajen, som ligger längs Orrhagavägen, har tidningen följt. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för bostadsändamål och förtäta befintlig bostadsstruktur.

Flera boende i området har protesterat mot detaljplanen. De lämnade in gemensamt yttrande med frågeställningar och påpekande mot detaljplanen, både under samrådstiden och granskningen.

Ärendet gick vidare i processen. Granskningsutlåtandet godkändes av nämnden och detaljplanen gick därmed vidare till kommunfullmäktige.

När ärendet togs upp i senaste fullmäktige skulle ledamöterna ta beslut om att anta detaljplanen eller inte. Ingen begärde ordet utan det var ett enigt fullmäktige antog planen.

LÄS MER: Bostadsplanerna i Orrhaga har inte avfärdats

LÄS MER: Fastighetsägarna protesterar: ”Olämplig mark att bygga bostäder på”

Annons

LÄS MER: Här har Eksjöbor tyckt till om detaljplanen Hajen

LÄS MER: Upprörda känslor vid möte: ”Det är självklart”

LÄS MER: Område i Orrhaga kan bli aktuellt för bostäder